Din varukorg (0)

Gå tillbaka till butiken

Summa inkl frakt
kr

Användartest av Efemia Bladder Support (EBS) under löpning.

Summering

83 kvinnor som har problem med urinläckage då de löptränar inbjöds att svara på frågor om hur de hanterar sitt läckage. 34 av dessa kvinnor testade också EBS under löpning och svarade på ett frågeformulär om sina erfarenheter.

Resultatet visar att urinläckage under löpning huvudsakligen uppstår efter barnafödande och att det är ett dolt problem. Trots att kvinnorna angav att urinläckaget hade stor inverkan på deras löpning, hade de flesta kvinnor inte sökt professionell hjälp och endast 25% definierade sig som inkontinenta.

Användartesten av EBS för att minska urinläckaget visade att deltagarna var nöjda med produkten. Av de 34 kvinnorna som svarade på enkäten, angav 79% att de sannolikt kommer att fortsätta att använda EBS efter studien och 94% tyckte att Efemia hade minskat urinläckaget då de löptränar.

Syftet med studierna

Syftet med studierna var att samla in information om hur kvinnor hanterar urinläckage då de löptränar (TVS7000) och att utvärdera användandet av EBS för att lindra läckaget (TVS8000).

Studie Design

83 kvinnor med urinläckage då de löptränar rekryterades genom en länk på Efemias webbsida och i tidningen Spring. Deltagarna besvarade ett e-frågeformulär om sin bakgrund och hur de hanterar sitt urinläckage. 59 av kvinnorna blev också inbjudna att delta i en användartest av EBS under löpning och fick ett gratis start-set med tre storlekar av EBS. Efter 6 veckor fick de besvara frågor om sin upplevelse. 34 kvinnor svarade på frågeformuläret och hade använt EBS under löpträning. Studien genomfördes enligt ICC/ESOMAR etiska riktlinjer och svaren samlades in anonymt.

Resultat

Hur hanterar kvinnor urinläckage under löpträning? (studie ref. TVS7000)

  • För 91% av kvinnorna började problemen med urinläckage efter att de hade fött barn.
  • Endast 30% av kvinnorna hade sökt professionell hjälp för sitt urinläckage.
  • Det vanligaste graderingen för hur urinläckage påverkade löpträning var ”Mycket”.
  • Exempel på kommentarer i fritext om hur kvinnorna hanterade sitt läckage var ”att sluta springa” eller att ”använda svarta tights”.

 

Användarutvärdering av EBS vid löpträning (studie ref. TVS8000):

  • 79% av kvinnorna kommer sannolikt att fortsätta att använda Efemia efter studien (≥ 6 på en skala 0 – 10).
  • 94% av kvinnorna angav att EBS minskade läckaget, med ”Mycket” som den vanligaste graderingen
  • Deltagarna hade använt kontinensstödet nästan varje gång de sprang. Genomsnittlig löpsträcka per vecka var 20 km. Löpdistans hade ingen påverkan på hur EBS upplevdes att använda.
  • EBS upplevdes som bekväm; den vanligaste kommentaren var: ”Jag kan knappt känna den”
  • 15 fritextkommentarer mottogs. Majoriteten (n = 9) var positiva. Exempel på en positiv kommentar: ”Skönt med en produkt som faktiskt hjälper!”
  • 53% av deltagarna rapporterade att de ibland upplevde skav. Fri-textkommentarer om när skavet uppkom visade att det oftast var i början, innan de lärde sig att placera enheten rätt.

 

Slutsats

Resultatet visar att urinläckage under löpning till stor del är ett dolt problem som uppstår efter barnafödande. De flesta kvinnor hade inte sökt professionell hjälp och såg sig inte som inkontinenta. Användartesten av EBS vid löpträning visade att kvinnorna var nöjda med produkten och upplevde den som bekväm och att den minskade urinläckaget.

Data i denna summering stöds av källdata från studierna TVS7000 and TVS8000.

Elisabeth Sthengel – Försöksledare till studien

Har du frågor om summeringen? Mejla oss på care@efemia.se och skriv CI8007-01 i ämnesraden så ska vi svara på dina frågor.