Träningsinkontinens


Ungefär var tredje kvinna som tränar högintensivt drabbas av ansträngningsinkontinens (1,2). Och även om den genomsnittliga mängden urin som läcker ut inte är så stor – cirka två matskedar (3) så är det tillräckligt för att många kvinnor helt undviker att träna.

Fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten, förebygger sjukdom och främjar hälsa. Oberoende av motionsvanor i övrigt är stillasittandetid per dag en enskild riskfaktor för sjuklighet och förtida död. Fysiskt inaktiva personer kan med relativt små ökningar av fysisk aktivitet få ett förbättrat hälsotillstånd (4). Man kan se mätbara effekter på stämningsläge, kognition, blodtryck och blodsockerreglering (5).

Personer med urinläckage, som inte kan delta i sport och träning på grund av sina urinbesvär, upplever en sämre livskvalitet samt att möjligheterna till omväxling och rekreation på fritiden är inskränkta (6).

Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner, tex kan fysisk aktivitet påverka minne och koncentration och skydda mot depression och demens. För att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet har folkhälsomyndigheten tagit fram svenska riktlinjer med det viktiga budskapet: All rörelse räknas! (7)

Urinläckage i samband med träning är ett välkänt problem som begränsar många kvinnor. Därför har Invent Medic genomfört två studier som dokumenterar att Efemia kontinensstöd möjliggör för kvinnor med ansträngningsinkontinens att få en mer aktiv livsstil.

Läs också: Användartester av Efemia kontinensstöd vid högintensivträning

Mjuk. Miljövänlig. Enkel.
& såklart, återanvändbar!

Beställ menskopp
MenskoppMenskopp