Kan vårdskulden minskas?

En del förslag har lyfts, bl.a. en nationell väntelista och ökad nationell samordning av vårdköerna och att reformera tillgängligheten för primärvården menar Sofia Rydgren Stale, ordförande för läkarförbundet. Hon tillägger:

–Det handlar också om att rusta sig inför nästa kris.

Utmaningen är att det är svårt att lyfta ut ett område, en diagnos, och att vårdskulden skiljer sig mellan regionerna. För att minska vårdskulden, krävs det att man förstår omfattningen, fokuserar på den specifika situationen och använder sin fantasi för att se hur man kan komma ikapp. Goda exempel måste spridas och smarta lösning kopieras konstaterar Maud Ankardal, överläkare och verksamhetschef på kvinnokliniken vid Halmstads sjukhus.

I region Uppsala har man antagit en åtgärdsplan för att hantera vårdskulden. Regeringen har satt av särskilda medel för att hantera denna, och för tex Region Uppsalas del rör det sig om 148 miljoner kronor. Den stora vårdskulden och kostnaden för att åtgärda den härledas till operation, framförallt inom ortopedi, kirurgi, neurokirurgi och neurologi.

Samtidigt införs stora sparbeting i vården, bara på Sahlgrenska har man en budget på 800 miljoner kronor mindre för 2022.

–Jag bävar inför hur vi ska få personal att vilja jobba inom sjukvården, säger Anna Elander, operativ chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Mjuk. Miljövänlig. Enkel.
& såklart, återanvändbar!

Beställ menskopp
MenskoppMenskopp