Forskning: Efemia kontinensstöd är säkert och effektivt för kvinnor med ansträngningsinkontinens

Karolinska institutet i Stockholm har tillsammans med Invent Medic Sweden AB genomfört en multicenter, randomiserad studie samt 4 eftermarknadsstudier (observationsstudier på användarnöjdhet) för att utvärdera hur effektiv och säker Efemia kontinensstöd är för kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Författarna av artikeln konkluderar att Efemia kontinensstöd är ett tryggt och effektivt hjälpmedel för att reducera ofrivilligt urinläckage hos kvinnor med ansträngningsinkontinens – både vid utförande av vardagliga sysslor och under tung fysisk träning.

Den kliniska studien

Samtliga 97 kvinnorna i den kliniska studien var diagnostiserade med ansträngningsinkontinens. 25% placerades slumpmässigt i kontrollgruppen, medan resterande 75% testade Efemia kontinensstöd. Endpoints mättes med objektiva tester som vägning av bindor, och mätning av residualurin. Gruppen som använde Efemia kontinensstöd reducerade sitt urinläckage med 55% (p <0,001). Vid provokation genom att hosta och hopp var reduceringen 67 % (p <0,001). Mer än hälften av kvinnorna sa att de ville fortsätta använda Efemia kontinensstöd för att minska sina problem med urinläckage.

Eftermarknadsstudierna

I eftermarknadsstudierna svarade 74% av kvinnorna att de ville fortsätta använda Efemia kontinensstöd och 83% upplevde att produkten underlättade det dagliga livet.

Mer om ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens ökar med åldern men återfinns också hos yngre, fysiskt aktiva kvinnor (1). Chisholm et al har belyst sambandet mellan fysisk aktivitet och ansträngningsinkontinens. I deras genomgång av 36 publikationer har de funnit evidens för en ökad andel ansträngningsinkontinens hos kvinnor som är fysiskt aktiva (2). I en studie som kvantifierade ansträngningsinkontinens hos 104 unga kvinnliga idrottare rapporterade 52% av deltagarna ansträngningsinkontinens enligt ICQ_UI_SF-poäng (3). Dessa resultat visar vikten av att inte bara utvärdera produktens prestanda för äldre kvinnor som är kliniskt diagnostiserade med ansträngningsinkontinens utan också inkludera yngre, aktiva kvinnor som upplever urinläckage under träning, men inte nödvändigtvis definierar sig själva som inkontinenta.

Syftet med två av produktens eftermarknadsstudie var att undersöka och utvärdera användningen av Efemia kontinensstöd hos yngre, aktiva kvinnor som upplever urinläckage vid just fysisk träning. Totalt 21 kvinnor som tränar crossfit eller fitness och som har ansträngningsinkontinens deltog. Över 80% sa att de ville fortsätta använda produkten. Alla upplevde att produkten minskade urinläckaget.

Läs hela publikationen

Artikeln, A Vaginal Inlay for Reduction of Stress Urinary Incontinence: Outcome of a Randomized Clinical Trial and Four User Acceptance Studies, finns publicerad på Advances in Urology. Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

 

 

Efemia kontinensstöd finns i apotekens webbshop och är upphandlade i många regioner.

Mjuk. Miljövänlig. Enkel.
& såklart, återanvändbar!

Beställ menskopp
MenskoppMenskopp