Användartester av Efemia kontinensstöd vid högintensivträning


I ett samarbete med gymmet Tilling Träning & Livskraft genomfördes en studie med 13 kvinnor. Syftet var att utvärdera användning av Efemia hos yngre, aktiva kvinnor som upplever urinläckage vid träning.

Studiedesign Tilling Träning & Livskraft AB är ett gym som fokuserar på styrketräning och Cross-Fit för kvinnor. Träningen syftar till att stärka kroppen i samband med graviditet och efter förlossning.
19 gym-medlemmar accepterade studieinbjudan. 13 av kvinnorna använde Efemia under sin träning och svarade sedan på en enkät. Medelåldern på deltagarna var 36 år. De som inte svarade på enkäten (3st) och de som inte hade använt Efemia då de tränade (3 st), uteslöts från analysen.

Studien utfördes enligt ICC/ESOMARS etiska riktlinjer och deltagarnas identitet var dold för Invent Medic.

Resultat

  • 11 av de 13 kvinnorna som använt Efemia vid träning angav det som sannolikt att de kommer att fortsätta att använda Efemia (85%).
  • 12 av de 13 kvinnorna som använt Efemia vid träning angav det sannolikt att de kommer att rekommendera Efemia till en vän (92%).
  • Alla 13 kvinnor som använde Efemia under sina träningspass upplevde att Efemia minskade deras urinläckage.
  • 78% av de 9 kvinnor som använt Efemia även utanför träningspassen uppgav att Efemia underlättat deras vardag.
  • Huvuddelen av kvinnorna tyckte att hanteringen av Efemia fungerade bra. Fyra kvinnor angav att det tog lite tid att lära sig hur Efemia skulle placeras rätt.

 

Slutsats
Yngre aktiva kvinnor är mycket nöjda med Efemia vid träning och i vardagen.

Alla kvinnorna redovisade att deras urinläckage minskade när de använde Efemia kontinensstöd och 85% kan tänka sig att fortsätta att använda Efemia.

” Tack vare Efemia kan jag springa igen. Oerhört tacksam.”
” Tack för en fantastisk produkt!”

 

Användartest av Efemia kontinensstöd under Cross-fit träningspass

Syftet med undersökning var att utvärdera användarnöjdheten vid användning av Efemia hos kvinnor som tränar cross-fit och som är diagnosticerade med ansträngningsinkontinens.

Studiedesign Studien utfördes i samarbete med Jenny Norrgren, Uroterapeut på Skellefteå sjukhus. 9 kvinnor, som diagnostiserats med ansträngningsinkontinens deltog i studien och använde Efemia under sina träningspass. Efter 6 veckors användning svarade 8 av 9 kvinnor på en enkät med frågor om hur det hade fungerat. Medelåldern på deltagarna var 36 år, de tränade i genomsnitt flera gånger per vecka och använde Efemia på flera av träningspassen.

Studien utfördes enligt ICC/ESOMARS etiska riktlinjer och deltagarnas identitet var dold för Invent Medic.

Resultat

  • 7 av 8 kvinnor kan tänka sig att fortsätta att använda Efemia (88%).
  • Samtliga kan tänka sig att rekommendera Efemia till en vän (100%).
  • Samtliga upplevde att Efemia minskade deras urinläckage (100%)
  • 4 av kvinnorna hade använt andra produkter mot urinläckage. Två av dem ansåg att Efemia fungerade bättre och de övriga två ansåg att de var likvärdiga.
  • Majoriteten av svaren på frågan om –”hur det fungerat att använda Efemia” var positiva. Övriga kommentarer var att det krävdes lite träning för att få Efemia på rätt plats


Slutsats
Användarna var nöjda med den effekt Efemia gav under cross-fit träning och majoriteten av kvinnorna kommer att fortsätta att använda Efemia.
Samtliga kvinnor ansåg att Efemia minskade deras urinläckage och kunde tänka sig att rekommendera Efemia till andra.

Läs också: Träningsinkontinens

Mjuk. Miljövänlig. Enkel.
& såklart, återanvändbar!

Beställ menskopp
MenskoppMenskopp