Din varukorg (0)

Gå tillbaka till butiken

Summa inkl frakt
kr
Nyheter

Det är World Continence Week!

Inkontinens är ett globalt problem som drabbar och påverkar över 400 miljoner människor runtom i världen. Det har en stor påverkan på den enskilda individens hälsa, självkänsla och livskvalitet. Inkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin eller avföring och upplevs många gånger vara väldigt känsligt och därför också svårt att söka hjälp för. Undersökningar visar att färre än 40 % av de som har urininkontinens berättar om sina besvär för en läkare eller sjuksköterska, och ännu fler är de som väljer att inte berätta om sin tarminkontinens.

World Continence Week är ett globalt initiativ som går av stapeln en vecka varje år. Det anordnas av World Federation for Incontinence and Pelvic Problems (WFIP) och är till för att skapa medvetenhet kring kontinensrelaterade besvär.

Med World Continence Week vill man öka allmänhetens medvetenhet inom området och ge dem som behöver det mod att våga söka hjälp och på så sätt förbättra sin livskvalitet.

Källor:
ICS.org
WFIP

Patientresurser i Sverige:
sinoba.se
nikola.nu
1177 Vårdguiden

Internationella patientorganisationer:
WFIP

Effektiv. Miljövänlig. Enkel.
& såklart återanvändbar!

Här kan du köpa kontinensstödet